சிங்கப்பூரில் கொரோனா கிருமியால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை
(5 Nov, 2020)

0
புதிதாகக் கிருமித்தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டோர்
0
இதுவரை கிருமித்தொற்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டோர்
0
இதுவரை மருத்துவமனையிலிருந்து வெளியேறியோர்

உயிரிழந்தோர்

சிங்கப்பூரில் கொரோனா கிருமியால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை
(5 Nov, 2020)

0
புதிதாகக் கிருமித்தொற்று உறுதிப் படுத்தப்பட்டோர்
0
இதுவரை கிருமித்தொற்று உறுதிப் படுத்தப்பட்டோர்
0
மருத்துவமனையில் இருந்து வெளியேறியோர்
உயிரிழந்தோர்

நோய்ப் பரவலை முறியடிப்பதற்கான அதிரடி திட்ட நடவடிக்கைகளை தளர்த்துவது முடிவடைந்த பின்(1 ஜூன்)

ஸ்பெஷல் பாஸ் வைத்திருப்போருக்கு/ வேலை அனுமதி அட்டை ரத்து